Fons Theodori


Kamenná studánka, v níž je vyryt nápis "Fons Theodori" s letopočtem "MCM" (1900). Pramen se těší dobré pověsti díky dobré pitné vodě. Svému vzniku vděčí tato studánka události, která se stala roku 1894 : "V roce 1894 byl hlášen příjezd nově zvoleného olomouckého biskupa Dr. Theodora Kohna do Rajnochovic. Byly konány přípravy na uvítání. Celá vesnice stála po stranách silnice a Rajnochovice se shromáždily před lesním úřadem. V kostele se arcibiskup nezastavil, kočár jel do lesa, navštívil pak prales u klauzy, v níž se shromažďovaly jarní vody pro plavení dřeva. Přineseného oběda se ani nedotkl, ale snědl na místě v ohni upečené brambory. Pak se napil vody ze studánky, která byla upravena jako malá kaplička s nápisem "Fons Theodori" a letopočtem MCM". Zhotovil ji František Hasal.

Historie: PR Čerňava byla již dříve známa pod názvem „Podpěrova rezervace”. Na dolním okraji rezervace na Rosošném potoce se nachází malá vodní nádrž, tzv. klauza, která sloužila v minulosti k zadržování vody pro plavení dřeva do Rajnochovic. Vyvěrá zde také poměrně silný pramen (Fons Theodori), upravený v r. 1900 a pojmenovaný podle olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna.
© bilykun.cz 2022